HistorieRodu - Genealogie, rodokmeny, historické rešerže
Objevte svou historii rodu

Rodokmeny & historické rešerše

Genealogie není jen pátrání po předcích, ze kterého vznikne rodokmen. Onen pověstný a krásný strom předků. V mnohých případech je možné zajít ještě dále než je rodokmen. Sběrem střípků o životě svých předků můžeme pomalu pootevírat okno do jejich životů. Do dob v barvách dávno minulých, kdy ožívají ti, jejichž geny nosíme.

Vytvoření Rodokmenu

Rodokmen často zaujímá čestné místo v pracovně, obývacím pokoji nebo i v počítači a záleží na tom, jak a kde chcete své předky vídat. Vytvoření rodokmenu má mnohé individuální parametry, které je dobré na začátku promyslet a říci si například to, jak chcete své předky vidět, jak hluboko se za nimi vydat, zda pátrat jen po otcovské linii či rozšířit rodokmen i o linie ostatní a v neposlední řadě také formu, jakou budete chtít výsledný rodokmen prezentovat. Někdo preferuje rodokmen zarámovaný, někomu vyhovuje formou plakátu a nebo digitální zpracování, které je ale většinou dnes už standardní. Tak jako tak vznikne unikátní dílo připomínající ty, kdož jsou nedílnou součástí Vaší osobnosti.

Historická rešerše rodu

Historická rešerše rodu je úžasnou výpravou za vlastními předky, za jejich osudy, strastmi a radostmi běžného života. Snažím se vždy zjistit co nejvíce ověřitelných informací a tyto sepsat do čtivé Historie Rodu. Ano, tušíte správně s historickou rešerší rodu si přečtete detektivku, kde v hlavních rolích budou jsou naši předci. Možná se dozvíte, proč je Vám na některých místech dobře, aniž byste pro to měli racionální důvod. Možná zjistíte, proč Vám babička zakazovala nekoupat se blízkém rybníku a možná najdete odpovědi na otázky, které kdesi v hloubi mysli občas vyvstanou. Možná se dozvíte o osudech, které Vám vženou slzy do očí a budete tak na některé věci pohlížet úplně jinou optikou než doposud. Ano, historická rešerše, která přiblíží životy vašich předků je krásná v tom, že dopředu nikdo neví, co se dozví, ale ve finále bývá překvapen tím, jak to zapadá do jeho osobnosti. Součástí každé historické rešerše je samozřejmě zpracování stromu předků, tedy rodokmenu.

Pomoc s bádáním

Nabízím i pomoc s bádáním, pokud se rozhodnete bádat svépomocí, rád Vám pomohu začít, doporučím potřebné pomůcky a navedu do archivů.


Přihlášení