HistorieRodu - Genealogie, rodokmeny, historické rešerže
Objevte svou historii rodu

Vytvoření rodokmenu

Rodokmen často zaujímá čestné místo v pracovně, obývacím pokoji nebo i v počítači a záleží na tom, jak a kde chcete své předky vídat. Vytvoření rodokmenu má mnohé individuální parametry, které je dobré na začátku promyslet a říci si například to, jak chcete své předky vidět, jak hluboko se za nimi vydat, zda pátrat jen po otcovské linii či rozšířit rodokmen i o linie ostatní a v neposlední řadě také formu, jakou budete chtít výsledný rodokmen prezentovat. Někdo preferuje rodokmen zarámovaný, někomu vyhovuje formou plakátu a nebo digitální zpracování, které je ale většinou dnes už standardní. Tak jako tak vznikne unikátní dílo připomínající ty, kdož jsou nedílnou součástí Vaší osobnosti.

Jak strom předků vypadá

Když nyní ještě odhlédneme od formy zpracování rodokmenu (papír/digitálně), pak je důležité vybrat, jaký typ rodokmenu budete požadovat. Nejjednoušší je základní přímá otcovská linie, rodokmen tedy sleduje jen jednu linii nesoucí stejné příjmení až po nejstarší doložitelnou osobu. Druhým, avšak zřejmě nejčastěji užívaným typem rodokmenu je tzv. vývod z předků, který právě bývá znázorňován formou stromu a sleduje všechny předky výchozí osoby do minulosti. Nejkomplikovanější formou rodokmenu je tzv. rozrod, ten obsahuje všechny potomky společného předka. Tento typ rodokmenu mám osobně nejraději, protože právě rozrod často napoví o rodinných vazbách, dokáže odhalit příbuzné, které byste ani nečekali a často i mnoho střípků ze života předků, protože poskytuje dostatek dat pro další bádání.

Kam až lze v rodokmenu dojít

To je jedna z nejčastějších otázek, která mi je pokládána. "Kam až se dostaneme?" Odpověď na tuto otázku ale dát dopředu nelze. Byť zcela chápu tento zájem, protože hluboká historická výprava má jakýsi punc tajemna. Ale stejně tak tajemné mohou být výpravy již k začátku 20. století, protože svět se za uplynulých sto let natolik změnil, že jen málokdo si dnes dovede představit skutečný život předků na začátku dvacátého století.

Abych ale neodbíhal od otázky, jak daleko se lze dostat, pak mi nezbyde než konstatovat, že je to velmi individuální a nikdy to nelze predikovat. U silných rodů se můžeme dostat do pobělohorské doby, konkrétně se pak osobně držím toho, že až roku 1631 pražský arcibiskup Arnošt Harrach provedl reformu církevní správy a tím se ve většině farností konečně začaly vést matriky. Stalo se tak tedy 68 let po Tridentském koncilu, kde bylo vedení matrik nařízeno. Takové hloubky se skutečně lze dobrat u silných rodů.

Ale jsou i rody starší a u jednoho ze zpracovávaných rodů mě pobělohorský arcibiskupský dispens vede až k době předbělohorské a zřejmě protihabsburské rebélii daného rodu.

U rodů šlechtických se dá obvykle zajít dále nežli u běžných poddanských rodů, avšak opět je to individuální. U jednoho z rodů ve vlastní rodové linii i navzdory šlechtickému stavu je nejstarším ověřitelným datem rok 1666, ač další prameny vedou mnohem hlouběji.

Forma rodokmenu

V první řadě zmíním formu digitální, která je dnes již stadnardem. Vždy tedy dostanete ideálně univerzální GEDCOM soubor, ve kterém jsou všichni předci, poznámky, jednotlivé vazby, datace, zdroje a zároveň osobně mám zvyk vést v rámci GEDCOM i fotokopie zdrojů. Tento soubor lze naimportovat do většiny pokročilých počítačových programů nezávisle na platformě a budete tak vidět svůj rodokmen v prakticky vám vyhovujícím software. Existuje mnoho variant a s výběrem i importem GEDCOM dat.

Aby však rodokmen plnil i svou reprezentativní část, je zde mnoho forem, jakým pak strom předků dostat na papír, plakát, zarámovat jako obraz, a to nejen jako export ze software, ale jako ručně malovaný a zcela originální strom předků. Velikost je vždy individuální dle rozsahu rodokmenu.


Přihlášení