HistorieRodu - Genealogie, rodokmeny, historické rešerže
Objevte svou historii rodu

Historická rešerše

Historická rešerše rodu je úžasnou výpravou za vlastními předky, za jejich osudy, strastmi a radostmi běžného života. Snažím se vždy zjistit co nejvíce ověřitelných informací a tyto sepsat do čtivé Historie Rodu. Ano, tušíte správně s historickou rešerší rodu si přečtete detektivku, kde v hlavních rolích budou jsou naši předci. Možná se dozvíte, proč je Vám na některých místech dobře, aniž byste pro to měli racionální důvod. Možná zjistíte, proč Vám babička zakazovala nekoupat se blízkém rybníku a možná najdete odpovědi na otázky, které kdesi v hloubi mysli občas vyvstanou. Možná se dozvíte o osudech, které Vám vženou slzy do očí a budete tak na některé věci pohlížet úplně jinou optikou než doposud. Ano, historická rešerše, která přiblíží životy vašich předků je krásná v tom, že dopředu nikdo neví, co se dozví, ale ve finále bývá překvapen tím, jak to zapadá do jeho osobnosti. Součástí každé historické rešerše je samozřejmě zpracování stromu předků, tedy rodokmenu.

Osobně mě práce na historické rešerši baví ze všeho nejvíce, protože je to ucelený náhled do života. Představte si, že otevřete okno a z venku uvidíte život vašich předků před třemi sty lety. Zní to neuvěřitelně, ale přesně o to se snažím. Snažím se čtenáře dostat do časů dávno zapomenutých a všemi relevantními informacemi, které bádáním získám, oživit dávné předky dávné, jež jsou již i daleko za hranicí pamětí praprarodičů.

Historická rešerše je příběhem, jedinečným a jediným, protože se týká právě Vás a vašeho rodu.

Co všechno historická rešerše rodu obsahuje

V první řadě je součástí historické rešerše kompletní rodokmen - tedy rozrod. Ten je nezbytný a zároveň dobře uchopitelný pro vzájemné vztahy.

Potom už se pátrá na matrikách, ve farnostech, ve Státním oblastním archivu, Národním archivu, knihovnách a nespočtu dalších archivů. A skládají se střípky životů jednotlivých předků. Základní fakta napoví rodokmen a tato fakta se za pomoci bádání v archivech rozvádějí, ověřují se hypotézy a vše je zaznamenáváno jako příběh každého z předků. Výsledkem je jedinečná kniha o vašich předcích spolu s rodokmenem, historickými mapami atd. Veškerá fakta vždy uvádím včetně odkazů na prameny a pokud to situace dovoluje, pak kopie veškerých pramenů dodávám taktéž.

Co všechno se lze dozvědět

Kéž by bylo snadné na tuto otázku odpovědět. Nutno však konstatovat, že odpověď na začátku neexistuje. Do poslední chvíle vlastně není jisté, kdy bádání skončí. Možná objevíte ukrytý poklad v dutině stromu (a to jsem skutečně zažil) na zahradě, možná zjistíte, že vaše obliba zahradničení je zakořeněna hluboko ve vašich genech a také budete číst, jaké poměry vládly v chalupách vašich předků, jaké starosti řešili, jak žili a kdo byli.


Přihlášení